• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

VietIS thực hiện đóng bảo hiểm cho nhân viên theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Nhân viên sẽ được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ từ khi ký kết Hợp đồng lao động chính thức.

Các chương trình đào tạo của VietIS gồm:

  • Đào tạo Fresher cho các bạn SV mới ra trường
  • Đào tạo Quy trình sản xuất phần mềm – Software Process Development cho nhân viên mới gia nhập
  • Các khóa đào tạo Project Management
  • Các khóa đào tạo kỹ năng mềm: Horensho, Leadership…
  • Các khóa đào tạo ngôn ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Anh…

Ngoài các chương trình đào tạo trên VietIS còn thường xuyên tổ chức các Seminar chia sẻ công nghệ.

Một số chính sách hỗ trợ hoặc phụ cấp chứng chỉ:

  • Tại VietIS hiện tại có chính sách hỗ trợ nhân viên học và thi chứng chỉ. Nếu thi đỗ chứng chỉ nhân viên sẽ được hỗ trợ 100% học phí và lệ phí thi, đồng thời được khen thưởng trước toàn công ty và là cơ sở đề xuất tăng lương trong các kỳ Checkpoint.
  • Với ngôn ngữ tiếng Nhật, VietIS có đưa ra mức trợ cấp như sau: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M). Lưu ý các trợ cấp này không áp dụng với các vị trí BrSE, Sales, Comtor…

VietIS chi trả lương không muộn hơn ngày 05 hàng tháng.

Trong trường hợp các ngày này trùng vào kỳ nghỉ lễ hoặc ngày cuối tuần, nhân viên sẽ được thanh toán lương vào trước kỳ nghỉ lễ hoặc ngày thứ 6 trước kỳ nghỉ cuối tuần.

VietIS trả lương cho nhân viên qua ngân hàng Tiên Phong Bank (TPBANK). Vì vậy các bạn nhân viên cần lưu ý mở tài khoản khi đã trở thành nhân viên của công ty.

 

Mức lương offer tại VietIS là mức lương Gross, tức là mức lương trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm.

 

VietIS không khuyến khích nhân viên OT.

Đối với trường hợp nhân viên OT theo yêu cầu của dự án sẽ được trả phụ cấp làm thêm giờ theo quy định của Pháp luật lao động

Với mục đích khuyến khích nhân viên phát triển đa dạng về kỹ năng lập trình, sẵn sàng đáp ứng các thay đổi về công nghệ trong môi trường cạnh tranh, VietIS đã đưa ra chính sách phụ cấp hàng tháng cho các bạn Lập trình viên sử dụng thêm ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU