• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • Tầng 3 & 5, tòa nhà 3A, 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

 • Mức lương: Up to 550 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 6 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: android, BrSE, Mobile Apps, N2
 • Hạn nộp: 15/04/2020

Biên phiên dịch Tiếng Nhật (Comtor)

 • Mức lương: 19-25 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: N1, N2
 • Hạn nộp: 15/04/2020

Middle Java Dev upto 1000$

 • Mức lương: 16-20 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: All levels
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java
 • Hạn nộp: 31/03/2020

BrSE Leader

 • Mức lương: upto 600 man/năm
 • Kinh nghiệm: Leader
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: BrSE
 • Hạn nộp: 31/03/2020

10 Junior/Senior PHP

 • Mức lương: 25M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: HTML/CSS/JavaScript, Laravel, PHP
 • Hạn nộp: 15/03/2020

Senior .NET, up to 30M

 • Mức lương: 30 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: .NET
 • Hạn nộp: 15/03/2020

Fresher Java

 • Mức lương: 8-12 triệu
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java
 • Hạn nộp: 02/03/2020

04 Tester từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 14M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 04 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: tester
 • Hạn nộp: 15/02/2020

Senior JAVA – up to 30M

 • Mức lương: upto 30 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: >3 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java
 • Hạn nộp: 15/02/2020

Tuyển dụng BrSE/PM làm việc tại Hà Nội

 • Mức lương: upto 30 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: N2
 • Hạn nộp: 09/02/2020

Tuyển dụng Fresher – Front end

 • Mức lương: 8-12 triệu
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 04 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: HTML/CSS/JavaScript, Nodejs
 • Hạn nộp: 09/02/2020

Chương trình thực tập sinh dành cho Sinh viên IT – Đại học FPT

 • Mức lương: -
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: AngularJS, PHP, Xamarin
 • Hạn nộp: 05/02/2020

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU