• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • Tầng 3 & 5, tòa nhà 3A, 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

Lập trình viên Angular (Middle)

 • Mức lương: 25-30M
 • Kinh nghiệm: 2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Angular
 • Hạn nộp: 31/10/2022

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/SE PHP – Nenshuu upto 700man

 • Mức lương: 450 Man ~ 700 Man
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N2, PHP
 • Hạn nộp: 31/10/2022

FRESHER JAVA – có phụ cấp min 7M, được đào tạo 2 tháng

 • Mức lương: 7-12M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 06 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/10/2022

FRESHER PYTHON – Có phụ cấp, được đào tạo

 • Mức lương: 7-12M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/10/2022

Lập trình viên Angular (Senior)

 • Mức lương: 35.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Angular
 • Hạn nộp: 31/10/2022

[🇯🇵 Tokyo/Yokohama/Chiba] Tổng hợp các vị trí SE

 • Mức lương: 450-700 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/10/2022

🇯🇵 Fresher SALE IT – Làm việc tại Nhật Bản

 • Mức lương: 18-24man/tháng
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 15/10/2022

[Tokyo 🇯🇵] Tuyển Mobile dev (N3) – Tuyển ứng viên tại Việt và Nhật

 • Mức lương: upto 500万
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Mobile
 • Hạn nộp: 30/09/2022

BrSE/PM tiếng Nhật tại Hà Nội

 • Mức lương: upto 55M
 • Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/09/2022

[🇯🇵 Tokyo] SE/BrSE Java (up to 700man/năm)

 • Mức lương: 450-700 万
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: HTML/CSS/JavaScript, N2
 • Hạn nộp: 30/09/2022

[🇯🇵 Tokyo] Tuyển dụng BrSE Leader

 • Mức lương: Nenshuu: 600-700 man/năm
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE
 • Hạn nộp: 30/09/2022

⚡Lập trình viên Java (all level)

 • Mức lương: 35M
 • Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/09/2022

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU