• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[ 🇯🇵 Tokyo] Sales IT

 • Mức lương: 500man/năm++
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/12/2023

Sales Executive (thị trường tiếng Anh)

 • Mức lương: upto 3000S/tháng ++
 • Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Sales, Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 30/11/2023

[ 🇯🇵 Osaka ] BrSE/PM

 • Mức lương: 450~550 man/năm
 • Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/10/2023

[🇻🇳 Hanoi] Business Development Intern

 • Mức lương: 4-6M
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 31/10/2023

[🇻🇳 Hanoi] Project Manager (EN) – up to 2000$

 • Mức lương: up to 2000$
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 27/10/2023

[🇻🇳 Hanoi] BrSE tiếng Nhật

 • Mức lương: 30-40M
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: N2
 • Hạn nộp: 15/10/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] SE Salesforce

 • Mức lương: 500~ 700 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N2, Salesforce
 • Hạn nộp: 30/09/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE (Linux C)

 • Mức lương: 500~ 650 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 14/09/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE – PHP/JAVA + Cloud

 • Mức lương: 450 Man ~ 650 man
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Cloud, Java, N2, PHP
 • Hạn nộp: 31/08/2023

[🇻🇳 Hanoi] Frontend Developer

 • Mức lương: up to 20M
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: HTML/CSS/JavaScript
 • Hạn nộp: 31/08/2023

[🇻🇳 Hanoi] Middle Flutter Developer

 • Mức lương: 25-35M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Flutter
 • Hạn nộp: 01/08/2023

[🇻🇳 Hanoi] Lập trình viên PHP ( Laravel + VueJS)

 • Mức lương: up to 20M
 • Kinh nghiệm: 1+
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: PHP, VueJS
 • Hạn nộp: 01/08/2023

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU