• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • Tầng 3 & 5, tòa nhà 3A, 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

02 Fresher AI, được hỗ trợ chi phí đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: Up to 10-11M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 31/12/2020

Tuyển 01 Network Engineer tại Tokyo

 • Mức lương: Up to 500 man/năm
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển 2 Fresher iOS, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 7-9M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: IOS, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển BrSE UI/UX làm việc tại Tokyo

 • Mức lương: Up to 550 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: BrSE, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển 01 BrSE ReactJS/Typescript, up to 500man/năm

 • Mức lương: up to 500 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2-3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: Reactjs, Typescript, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển Xamarin Dev từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: UP to 30M
 • Kinh nghiệm: 1-2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Middle/Senior PHP Laravel từ 2 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 30.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Laravel
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển Senior Tester, onsite có phụ cấp

 • Mức lương: 16.000.000 VNĐ
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Lập trình viên iOS từ 2 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: Min 22M trở lên
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs, Objective C, PHP, Reactjs, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

HOT – Tester từ 2 năm kinh nghiệm test web

 • Mức lương: 13M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: tester
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển 2 Fresher Android, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: up to 8M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: android
 • Hạn nộp: 15/10/2020

Middle/Senior .NET, Android, iOS, Python, NodeJS, Onsite tại Hà Nội

 • Mức lương: up to 25M
 • Kinh nghiệm: 3-5 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: .NET, android, Java, JavaScript, Nodejs, Python, Việc làm
 • Hạn nộp: 15/10/2020

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU