• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[ 🇯🇵 Okinawa] Trưởng chi nhánh Okinawa

 • Mức lương: Thương lượng
 • Kinh nghiệm: N/A
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/07/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] BrSE

 • Mức lương: Thương lượng
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE
 • Hạn nộp: 30/07/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Comtor IT

 • Mức lương: 300-360 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N1, N2
 • Hạn nộp: 30/06/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Fresher SE/BrSE

 • Mức lương: 300-360 man/năm
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có base IT
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N1, N2
 • Hạn nộp: 30/06/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Lập trình viên Fullstack (Junior – Middle)

 • Mức lương: 300-360man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: .NET, C#, Fullstack, PHP, Web
 • Hạn nộp: 30/06/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Lập trình viên Fullstack (Senior)

 • Mức lương: upto 500 man (Nenshu)
 • Kinh nghiệm: 4 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: .NET, Fullstack, Java, PHP
 • Hạn nộp: 30/06/2024

[🇻🇳 Hanoi] Sales Executive (thị trường tiếng Anh)

 • Mức lương: upto 1000S/tháng ++
 • Kinh nghiệm: 1-2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Sales, Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 31/05/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] Middle BrSE/PM

 • Mức lương: upto 650 man/năm
 • Kinh nghiệm: 3 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 03 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE, N1
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Lập trình viên Senior Flutter

 • Mức lương: upto 40M
 • Kinh nghiệm: 3 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Flutter
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Trợ lý Kinh doanh tiếng Nhật

 • Mức lương: 20-25M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Lập trình viên Python (Data Science)

 • Mức lương: 25-30M
 • Kinh nghiệm: 2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Python
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Tuyển tư vấn viên tuyển sinh & hỗ trợ đào tạo

 • Mức lương: upto 15M + Incentives
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/04/2024

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU