• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • Tầng 3 & 5, tòa nhà 3A, 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

Lập trình viên NodeJS, up to 35M

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 15/09/2021

Tuyển 02 Project Manager tại Hà Nội

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 4+
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2021

05 Lập trình viên Java (Junior -> Senior)

 • Mức lương: 30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java, Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2021

01 Sales Support làm tại Nhật

 • Mức lương: up to 24man/tháng
 • Kinh nghiệm: N/A
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2021

Nhân viên phát triển kinh doanh thị trường Nhật – Sales IT

 • Mức lương: up to 800manJPY
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2021

Embedded Linux Software Engineer, up to 40M

 • Mức lương: up to 40M
 • Kinh nghiệm: 5+
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2021

SE Python làm việc tại Tokyo (up to 650man/năm)

 • Mức lương: up to 650 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2021

Tuyển SE ROR làm tại Tokyo, up to 600 manJPY/năm

 • Mức lương: 600 manJPY
 • Kinh nghiệm: 2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2021

SE web/mobile làm việc tại Tokyo, nenshuu 450~600 man

 • Mức lương: 450-600 man/năm
 • Kinh nghiệm: 4-5
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: JavaScript, Mobile Apps
 • Hạn nộp: 31/08/2021

Tuyển BrSE Java tại Tokyo, nenshuu 600manJPY

 • Mức lương: 500-600 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java, Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2021

Tuyển BrSE Web tại Tokyo, nenshuu 600manJPY

 • Mức lương: 600 manJPY
 • Kinh nghiệm: 2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2021

Tuyển SE Java Spring/Typescript(Nodejs / Angular) tại Fukuoka

 • Mức lương: 450-500 man/năm
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: Typescript, Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2021

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU