• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[Tokyo 🇯🇵] Mobile dev (N3) – Tuyển ứng viên tại Việt và Nhật

 • Mức lương: upto 500万
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 50 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Mobile
 • Hạn nộp: 31/03/2023

[Tokyo 🇯🇵] BrSE/PM

 • Mức lương: upto 700 man
 • Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 07 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N2
 • Hạn nộp: 28/02/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] SE ReactJS – Nenshuu upto 600man

 • Mức lương: 400 Man ~ 600 man
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE, Reactjs
 • Hạn nộp: 31/01/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/SE PHP – Nenshuu upto 650man

 • Mức lương: 420 Man ~ 650 Man
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N2, PHP
 • Hạn nộp: 31/01/2023

BrSE/PM tiếng Nhật tại Hà Nội

 • Mức lương: upto 55M
 • Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 29/01/2023

[Tokyo 🇯🇵] BrSE/SE – JAVA – Signing bonus 20man !!!

 • Mức lương: 420 Man ~ 650 man
 • Kinh nghiệm: 3-4 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Java
 • Hạn nộp: 31/12/2022

🇯🇵 Fresher SALE IT – Làm việc tại Nhật Bản

 • Mức lương: 18-24man/tháng
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/12/2022

⚡Middle/Senior JAVA – Siging bonus 20,000,000 VNĐ

 • Mức lương: 35M
 • Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Java, Việc làm
 • Hạn nộp: 31/12/2022

[Tokyo 🇯🇵] BrSE/SE – Web frontend

 • Mức lương: Nenshyu upto 600 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: JavaScript, N2
 • Hạn nộp: 30/12/2022

[🇯🇵 Tokyo] Tuyển dụng BrSE Leader

 • Mức lương: Nenshuu: 600-700 man/năm
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE
 • Hạn nộp: 30/11/2022

[🇯🇵 Tokyo] Tuyển dụng SE Mobile (iOS/Android)

 • Mức lương: Up to 600 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1,5 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: android, BrSE, IOS, Onsite, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2022

FRESHER JAVA – có phụ cấp min 7M, được đào tạo 2 tháng

 • Mức lương: 7-12M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 06 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 03/11/2022

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU