• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[ 🇯🇵 Tokyo] Sales IT

 • Mức lương: 500man/năm++
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/05/2023

BrSE/PM tiếng Nhật tại Hà Nội

 • Mức lương: upto 50M
 • Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 14/05/2023

[🇻🇳 Hanoi] Business Development Intern

 • Mức lương: 4-6M
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 30/04/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] SE – SE Mobile (Android/iOS/Flutter)

 • Mức lương: 350-600万
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 20 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Mobile, N3
 • Hạn nộp: 30/04/2023

[🇻🇳 Hanoi] Chương trình thực tập sinh dành cho Sinh viên IT – Đại học FPT

 • Mức lương: 1,5M; 6-9M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: JavaScript
 • Hạn nộp: 30/04/2023

[🇻🇳 Hanoi] Fresher Developer – Định hướng Chuyên gia công nghệ

 • Mức lương: ~12.000.000 VNĐ
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 28/04/2023

[🇯🇵 Tokyo] SE – Flutter

 • Mức lương: 450 Man ~ 550 man
 • Kinh nghiệm: 3 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Flutter, N2
 • Hạn nộp: 23/04/2023

[🇯🇵 Tokyo] BrSE/SE – Web frontend

 • Mức lương: Nenshyu upto 600 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: JavaScript, N2
 • Hạn nộp: 21/04/2023

[🇻🇳 Hanoi] Lập trình viên NodeJS

 • Mức lương: up to 30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 21/04/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/PM

 • Mức lương: upto 700 man
 • Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 07 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N2
 • Hạn nộp: 31/03/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] Sales Support – được đào tạo trở thành Sales

 • Mức lương: upto 350man/năm
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Sales
 • Hạn nộp: 23/03/2023

[🇻🇳 Hanoi] Fresher iOS- Được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 7-12M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: IOS, Việc làm
 • Hạn nộp: 20/03/2023

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU