• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[🇻🇳 Hanoi] Fresher/Junior BrSE tiếng Nhật (PSX2)

 • Mức lương: upto 40M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] Middle BrSE/PM – Signing Bonus 60 man!

 • Mức lương: upto 650 man/năm
 • Kinh nghiệm: 3 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 03 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE, N1
 • Hạn nộp: 31/08/2024

[🇻🇳 Hanoi] 🔥 Tư vấn viên tuyển sinh & hỗ trợ đào tạo

 • Mức lương: upto 15M + Incentives
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2024

[🇻🇳 Hanoi]日本人BrSE

 • Mức lương: -
 • Kinh nghiệm: N/A
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2024

[ 🇯🇵 Osaka ] BrSE/PM

 • Mức lương: 450~550 man/năm
 • Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/08/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/PM – Vue Js – Signing Bonus 60 man!

 • Mức lương: 550~700 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Cloud, Golang, N2, VueJS
 • Hạn nộp: 30/08/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Lập trình viên Unity

 • Mức lương: 360-600
 • Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Unity/VR
 • Hạn nộp: 31/07/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Lập trình viên Fullstack/Backend/Frontend

 • Mức lương: upto 500 man (Nenshu)
 • Kinh nghiệm: 4 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: .NET, Fullstack, Java, PHP
 • Hạn nộp: 31/07/2024

[ 🇯🇵 Okinawa] Trưởng chi nhánh Okinawa

 • Mức lương: Thương lượng
 • Kinh nghiệm: N/A
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/07/2024

[🇻🇳 Hanoi] Chuyên viên Marketing mảng đào tạo

 • Mức lương: upto 25M + incentives
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/07/2024

[🇻🇳 Hanoi] BrSE tiếng Nhật

 • Mức lương: up to 60M
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/07/2024

Biên phiên dịch tiếng Nhật – IT Comtor

 • Mức lương: upto 25M
 • Kinh nghiệm: Vui lòng đọc chi tiết bài đăng!
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/07/2024

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU