• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Nằm trong chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự dự bị, đón đầu cho các dự án mới, trong tháng 2 và tháng 3 tới, Bộ phận Nhân sự công ty VietIS tổ chức chương trình đào tạo về Blockchain. 

Khóa học sẽ được tổ chức thành 7 module chính, trong đó module cuối cùng tập trung vào làm dự án cuối khóa. Nội dung của 7 module như sau:

  • Module 1: Blockchain Fundamentals
  • Module 2: Blockchain Architecture
  • Module 3: Ethereum Architecture
  • Module 4: Smart Contract and Dapp on Ethereum
  • Module 5: Blockchain in advance
  • Module 6: Smart Contract in advance
  • Module 7: Company Bootcamp

Thời lượng của khóa đào tạo dự kiến kéo dài 6-7 tuần, bắt đầu từ ngày 13/02/2023. Về hình thức học tập sẽ kết hợp giữa tự học, tự nghiên cứu tài liệu do phía đào tạo gửi và workshop trực tiếp. Workshop dự kiến vào sáng thứ 7 hàng tuần để tổng hợp kiến thức và cùng nhau làm các case study nhỏ nhằm thực hành những kiến thức đã được học.

Với khóa đào tạo này, VietIS mong muốn nhân sự của mình không ngừng tự nâng cao năng lực, luôn chủ động học tập và tìm hiểu những công nghệ mang tính xu hướng của thời đại cũng như có tính thực tiễn có thể áp dụng trong công việc tương lai. 

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU