• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[🇻🇳 Hanoi] BrSE tiếng Nhật

 • Mức lương: up to 60M
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[ 🇯🇵 Osaka ] SE C#

 • Mức lương: upto 550 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: C#, N2
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[🇻🇳 Hanoi]日本人BrSE

 • Mức lương: -
 • Kinh nghiệm: N/A
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[ 🇯🇵 Osaka ] BrSE/PM

 • Mức lương: 450~550 man/năm
 • Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/04/2024

Biên phiên dịch tiếng Nhật – IT Comtor

 • Mức lương: upto 25M
 • Kinh nghiệm: Vui lòng đọc chi tiết bài đăng!
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] Sales IT

 • Mức lương: 500man/năm++
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Division Manager (EN) – Signing Bonus 20M!!!

 • Mức lương: Up to 3000$
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 09/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Project Manager (EN) – Signing Bonus 20M!!!

 • Mức lương: up to 2000$
 • Kinh nghiệm: 3 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 09/04/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/PM – D2

 • Mức lương: upto 550 man/năm
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 04/04/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/PM từ 2 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 450-730 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 03/04/2024

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/PM – Java/React

 • Mức lương: 500~650 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: DB PostgreSQL, Java Spring, React
 • Hạn nộp: 03/04/2024

[🇻🇳 Hanoi] Lập trình viên Flutter – D1

 • Mức lương: upto 25M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Flutter
 • Hạn nộp: 31/03/2024

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU