• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • Tầng 3 & 5, tòa nhà 3A, 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

Tuyển 01 Lập trình viên Node Typescript hoặc NodeJS biết Typescript

 • Mức lương: up to 40M
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs, Typescript, Việc làm
 • Hạn nộp: 15/09/2020

Chương trình thực tập sinh dành cho Sinh viên IT – Đại học FPT

 • Mức lương: -
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 15 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: AngularJS, PHP, Xamarin
 • Hạn nộp: 14/09/2020

01 Fresher QA, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 5-7M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 10/09/2020

VietIS tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng – IT Support

 • Mức lương: 10-12M
 • Kinh nghiệm: 1-2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 05/09/2020

Tuyển 02 Middle developer phát triển dự án B2C sử dụng Line Framework

 • Mức lương: up to 25M
 • Kinh nghiệm: 2++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: AngularJS, PHP, Reactjs, Việc làm
 • Hạn nộp: 05/09/2020

Tuyển 01 CTV biết công nghệ line.me

 • Mức lương: N/A
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2020

Nhân viên phát triển kinh doanh thị trường Nhật – Sales IT

 • Mức lương: 800manJPY/năm
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật bản
 • Yêu cầu: N1, Onsite
 • Hạn nộp: 31/08/2020

Fresher NodeJS, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: N/A
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 03 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs, Việc làm
 • Hạn nộp: 09/08/2020

Tuyển Python Developer có kinh nghiệm Django Framework

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Python, Việc làm
 • Hạn nộp: 08/08/2020

Tuyển Lập trình viên NodeJS hoặc ElectronJS

 • Mức lương: up to 30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: ElectronJS, Nodejs, Reactjs
 • Hạn nộp: 05/08/2020

Tuyển dụng Lập trình viên PHP (Junior-> Senior)

 • Mức lương: 30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 03 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Laravel, PHP, Việc làm, VueJS
 • Hạn nộp: 31/07/2020

Tuyển 01 middle AngularJS hoặc TypeScript

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: AngularJS, Typescript
 • Hạn nộp: 01/07/2020

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU