• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

[ 🇯🇵 Tokyo] Sales Support – được đào tạo trở thành Sales

 • Mức lương: upto 350man/năm
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Sales
 • Hạn nộp: 23/03/2023

[🇻🇳 Hanoi] Fresher iOS- Được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 7-12M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: IOS, Việc làm
 • Hạn nộp: 20/03/2023

[🇻🇳 Hanoi] TESTER từ 2 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 17M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 16/03/2023

[🇻🇳 Hanoi] Tuyển dụng Junior iOS từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 20.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: IOS, Objective C
 • Hạn nộp: 15/03/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] SE JAVA – Signing bonus 10man !!!

 • Mức lương: 450 Man ~ 550 man
 • Kinh nghiệm: 3 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 04 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Java
 • Hạn nộp: 01/03/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] BrSE/SE PHP – Nenshuu upto 650man

 • Mức lương: 420 Man ~ 650 Man
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: N2, PHP
 • Hạn nộp: 01/03/2023

Lập trình viên C# (up to 35M)

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 2++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: C#
 • Hạn nộp: 28/02/2023

Fresher . NET (MAUI) – có đào tạo, phụ cấp 8-10M

 • Mức lương: 8-10M
 • Kinh nghiệm: <6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 28/02/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] SE ReactJS – Nenshuu upto 600man

 • Mức lương: 400 Man ~ 600 man
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE, Reactjs
 • Hạn nộp: 23/02/2023

Sales Executive (thị trường tiếng Anh)

 • Mức lương: upto 3000S/tháng ++
 • Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Sales, Tiếng Anh
 • Hạn nộp: 10/02/2023

[ 🇯🇵 Tokyo] Fresher SALES IT

 • Mức lương: 420 Man ~ 600 man
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 01/02/2023

Senior .Net (Từ 3 năm kinh nghiệm)

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: C#
 • Hạn nộp: 05/01/2023

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU