• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Tuyển 01 Lập trình viên Node Typescript hoặc NodeJS biết Typescript

 • Mức lương: up to 40M
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs, Typescript, Việc làm
 • Hạn nộp: 15/09/2020

Tuyển 01 CTV biết công nghệ line.me

 • Mức lương: N/A
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2020

Tuyển Python Developer có kinh nghiệm Django Framework

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Python, Việc làm
 • Hạn nộp: 08/08/2020

Tuyển Lập trình viên NodeJS hoặc ElectronJS

 • Mức lương: up to 30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: ElectronJS, Nodejs, Reactjs
 • Hạn nộp: 05/08/2020

Tuyển 01 middle NestJS hoặc NodeJS

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs
 • Hạn nộp: 01/07/2020

Tuyển Webrtc Developer từ 3 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 30 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Tuyển dụng BrSE/SE Javascript

 • Mức lương: Up to 35manJPY/tháng
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE, JavaScript, Việc làm
 • Hạn nộp: 30/06/2020

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

 • Mức lương: Up to 550 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 6 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: android, BrSE, Mobile Apps, N2
 • Hạn nộp: 30/06/2020

BrSE Leader

 • Mức lương: upto 600 man/năm
 • Kinh nghiệm: Leader
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE
 • Hạn nộp: 31/03/2020

10 Fresher PHP, phụ cấp 8-12M

 • Mức lương: 8-12M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: HTML/CSS/JavaScript
 • Hạn nộp: 15/12/2019

05 NodeJS Dev từ 1 năm kinh nghiệm & 10 Fresher

 • Mức lương: upto 25 triệu/tháng
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: HTML/CSS/JavaScript, JavaScript, Nodejs
 • Hạn nộp: 15/12/2019

Tuyển Tester từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: up to 11M/tháng
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: Manual Test.
 • Hạn nộp: 30/11/2019

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU