• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Privacy Mark hay P-mark là chứng nhận đối với một công ty đảm bảo bảo mật trong việc sử dụng thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn dựa trên hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân tương ứng với các yêu cầu tiêu chuẩn của Chương trình Tuân thủ Bảo vệ Thông tin Cá nhân (JISQ15001) do Viện thúc đẩy kinh tế và cộng đồng kỹ thuật số Nhật Bản (#JIPDEC) thiết lập.

P Mark được coi là một trong những tiêu chuẩn cơ bản và hàng đầu trong công nghiệp Nhật Bản. Và chỉ các doanh nghiệp đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu trên mới được chứng nhận này.

Là một công ty cung cấp dịch vụ Offshore phát triển phần mềm, VietIS tiếp nhận rất nhiều tài sản thông tin từ phía khách hàng, nhân viên công ty hay ứng viên. Với nhận thức rõ ràng về việc xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty, theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo năm 2024 VietIS Solution quyết tâm lấy được chứng nhận P-mark này.

Đội dự án đã bắt đầu triển khai kế hoạch từ tháng 3/2024 và theo dự kiến tới tháng 11/2024 sẽ nhận được chứng nhận này.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU