• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Chiều ngày 14/02, tại phòng Đào tạo văn phòng AC đã diễn ra buổi Workshop chia sẻ về chủ đề: “Introduce Modern Android App Architectures”. Buổi chia sẻ được host bởi bạn Lê Xuân Trường, hiện đang giữ chức vụ Project Manager tại Phòng Sản xuất 3. 

Nội dung được chia sẻ bao gồm: 

 1. Basics of Android Architecture
 2. Key Components of Android Architecture
 3. Architectural Pattern
 4. Common Android app architecture:
 • MVC
 • MVP
 • MVVM
 • MVI
 • Clean Architecture

Với mỗi mô hình phát triển trên, anh L.X Trường đều phân tích cụ thể về advantage, disadvantage và khi nào nên sử dụng mô hình nào. 

Tuy chỉ là một buổi chia sẻ nhỏ trong nội bộ phòng ban của mình, workshop cũng đã được anh Trường chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nội dung và bài trình bày. Những kiến thức mà anh Trường đem đến đã giúp các thành viên có thể hệ thống hóa và củng cố lại kiến thức của mình. 

Cùng tiếp tục chờ đón những buổi workshop tiếp theo tại VIS nhé!

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU