• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

03 Fresher Flutter, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 7-10M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 27/02/2022

Lập trình viên iOS từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Objective C, Việc làm
 • Hạn nộp: 24/02/2022

Fresher Xamarin, có phụ cấp, được đào tạo

 • Mức lương: 6-10M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: C#, Xamarin
 • Hạn nộp: 22/02/2022

Tuyển 04 Fresher Android, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 7-10M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 4 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: android
 • Hạn nộp: 10/01/2022

Middle Android Developer (up to 35M)

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: android
 • Hạn nộp: 06/01/2022

10 TTS tiếng Nhật, Full time (có phụ cấp)

 • Mức lương: Up to 10M
 • Kinh nghiệm: N/A
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: N1, N2
 • Hạn nộp: 10/12/2021

Truyền thông nội bộ – Internal Communications Officer

 • Mức lương: 8 -12M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: IC
 • Hạn nộp: 09/12/2021

AI Developer (Python / NLP)

 • Mức lương: upto 35M
 • Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: AI, Python
 • Hạn nộp: 09/12/2021

[TOKYO] _ TUYỂN SE JAVASCRIPT (UP TO 600MAN/NĂM)

 • Mức lương: 600 manJPY
 • Kinh nghiệm: 3++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/11/2021

Tuyển BrSE Web tại Tokyo, nenshuu 600manJPY

 • Mức lương: 600 manJPY
 • Kinh nghiệm: 2
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/11/2021

Tuyển 02 Fresher Angular, được đào tạo, có phụ cấp 7-10M

 • Mức lương: 7-10M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 14/11/2021

HOT JOB | Fresher Frontend (Angular), phụ cấp 6-8M

 • Mức lương: 10M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 01/10/2021

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU