• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Lập trình PYTHON (Django hoặc FastAPI framework)

 • Mức lương: upto 30M
 • Kinh nghiệm: 6 tháng +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: Python
 • Hạn nộp: 26/07/2022

Fresher Tester, được đào tạo, có phụ cấp

 • Mức lương: 4-6M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 03 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 14/07/2022

Chuyên viên tuyển dụng IT (Fresher)

 • Mức lương: 4-5M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 30/06/2022

UI/UX Designer từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 1+
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: UI UX, Việc làm
 • Hạn nộp: 15/06/2022

PHP developer từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: 35.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 05 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Laravel
 • Hạn nộp: 30/04/2022

Xamarin Dev từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: UP to 30M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm, Xamarin
 • Hạn nộp: 10/04/2022

Python Data Engineer

 • Mức lương: upto 35M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: Python
 • Hạn nộp: 06/04/2022

Fresher JS

 • Mức lương: up to 10M
 • Kinh nghiệm: 0-6 tháng
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: JavaScript
 • Hạn nộp: 05/04/2022

JS Developer từ 1 năm kinh nghiệm

 • Mức lương: upto 35M
 • Kinh nghiệm: 1 năm +
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: VueJS
 • Hạn nộp: 01/04/2022

Lập trình viên iOS

 • Mức lương: 40.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Mobile Apps, Việc làm
 • Hạn nộp: 01/04/2022

PHP developer – Dự án khách hàng Canada [Lì xì 8M cho ứng viên]

 • Mức lương: upto 35M
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm:
 • Yêu cầu: PHP
 • Hạn nộp: 31/03/2022

Tuyển Project Manager tại Hà Nội (không yêu cầu Tiếng Nhật)

 • Mức lương: up to 35M
 • Kinh nghiệm: 4+
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 2 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 18/03/2022

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU