• Hotline: +84–246 293 9036
 • recruit@vietis.com.vn
 • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Tuyển dụng Lập trình viên Ruby, up to 30M

 • Mức lương: 25-30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu:
 • Hạn nộp: 31/12/2020

Tuyển 01 BrSE ReactJS/Typescript, up to 500man/năm

 • Mức lương: up to 500 man/năm
 • Kinh nghiệm: 2-3 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Reactjs, Typescript, Việc làm
 • Hạn nộp: 31/12/2020

VietIS tuyển 01 Thực tập sinh tiếng Nhật

 • Mức lương: 1,5 M
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 20/12/2020

Tuyển BrSE UI/UX làm việc tại Tokyo

 • Mức lương: Up to 550 man/năm
 • Kinh nghiệm: 1 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: BrSE, Việc làm
 • Hạn nộp: 20/12/2020

Tuyển 01 Network Engineer tại Tokyo

 • Mức lương: Up to 500 man/năm
 • Kinh nghiệm:
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Nhật Bản
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển Senior Tester, onsite có phụ cấp

 • Mức lương: 16.000.000 VNĐ
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 30/11/2020

Middle/Senior .NET, Android, iOS, Python, NodeJS, Onsite tại Hà Nội

 • Mức lương: up to 25M
 • Kinh nghiệm: 3-5 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 10 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: .NET, android, Java, JavaScript, Nodejs, Python, Việc làm
 • Hạn nộp: 15/10/2020

Tuyển 01 Lập trình viên Node Typescript hoặc NodeJS biết Typescript

 • Mức lương: up to 40M
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs, Typescript, Việc làm
 • Hạn nộp: 15/09/2020

Tuyển 01 CTV biết công nghệ line.me

 • Mức lương: N/A
 • Kinh nghiệm: 3 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 01 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Việc làm
 • Hạn nộp: 31/08/2020

Tuyển Python Developer có kinh nghiệm Django Framework

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm +++
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 02 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Python, Việc làm
 • Hạn nộp: 08/08/2020

Tuyển Lập trình viên NodeJS hoặc ElectronJS

 • Mức lương: up to 30M
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 1 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: ElectronJS, Nodejs, Reactjs
 • Hạn nộp: 05/08/2020

Tuyển 01 middle NestJS hoặc NodeJS

 • Mức lương: 25.000.000 đ
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Loại hình: Full-time
 • Số lượng: 3 người
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Nodejs
 • Hạn nộp: 01/07/2020

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU